Prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc.

Vítejte na osobních webových stránkách

Další informace

Operační činnost:
Na klinikách provedl více než 12 000 operací, z toho asi 2 600 výkonů na štítné žláze, asi 1 600 cévních operací a ostatní z oblasti břišní a hrudní chirurgie.
Pedagogická činnost:
Kromě třicetileté participace na výuce studentů medicíny na jednotlivých klinikách dovedl ke kandidatuře lékařských věd na chirurgické klinice v Motole 8 lékařů, z nichž bylo do r. 1990 habilitováno na docenty chirurgie 5 dosavadních asistentů (Mašek, Veselý, Antoš, Trnka, Dvořák) a další 2 (Hoch, Leffler) byli habilitováni v pozdějších létech. Tři z nich (Antoš, Dvořák, Hoch) se stali profesory chirurgie. S kolektivem kliniky v Motole byla vydána třídílná skripta Chirurgie pro mediky.
Priority:
První v ČSR zavedl a v rozsáhlém počtu případů uplatnil do té doby nepoužívanou totální tyreoidektomii (TTE) a rozpracoval modifikaci operační techniky tohoto výkonu.
První v ČSR zavedl metodu venózní trombektomie.
Publikoval první ucelenou monografickou práci o diabetických gagrénách a flegmónách.
Přednášky:
Celkem 218 z oblasti břišní, hrudní, cévní chirurgie a endokrinochirurgie.
Publikace:
Celkem 135 z oblastí břišní, cévní, hrudní chirurgie a endokrinochirurgie včetně uvedených 10 monografických prací:
 • K otázkám karcinomu žaludku, Albertova sbírka č. 21, SZN, Praha, 1958
 • Diabetické gangrény a flegmóny, Albertova sbírka č. 54, SZN, Praha, 1967
 • Indikace k chirurgickým výkonům při ischemické chorobě dolních končetin, Albertova sbírka č. 68, Avicenum, 1970
 • Venózní trombektomie, Albertova sbírka č. 70, Avicenum, Praha, 1972
 • Thrombectomy in Deep Phlebothrombosis of Lower Limbs, Acta Univ. Carol. Med. 20, Praha, 1974
 • Obecná chirurgie, Skripta s kolektivem kliniky, SPN, Praha, 1983
 • Chirurgie II. Speciální chirurgie. 1.část. Skripta s kolektivem kliniky, SPN, Praha, 1984
 • Chirurgie II. Speciální chirurgie. 2.část. Skripta s kolektivem kliniky, SPN, Praha, 1984
 • Obecná chirurgie, Skripta s kolektivem kliniky, 2.vyd., SPN, Praha, 1988
 • Chirurgie štítné žlázy (monografie s kolektivem kliniky), Avicenum, Praha, 1989
 • Surgical Technique of Total Lobectomy and Thyreoidectomy, Universita Karlova, 1989
Kapitoly do monografií:
 • V. Nahodil: Příčiny úmrtí a maligních nádorů žaludku a kardie. V monografii E.Polák a spol.: Causae mortis v chirurgii. SZDN, Praha 1961, str. 230-261.
 • V. Nahodil: Angiopatie dolních končetin při diabetu V monografii A.Charvát a spol.: Chirurgie diabetes mellitus. Avicenum 1979, str. 158-201.
Externí odkazy: