Prof. MUDr. Vladimír Nahodil, DrSc.

Vítejte na osobních webových stránkách

Seznam publikovaných vědeckých prací

 1. Nahodil V. K otázce recidiv po operacích tříselných kýl. Rozhl. Chir., 1954; 33, 482-489.
 2. Nahodil V. Leiomyom malé předstěry. Rozhl. Chir.. 1955; 34, 545-547.
 3. Nahodil V. O sakrokokcygeálním chordomu. Čas.Lék. čes., 1956; 95, 638-644.
 4. Nahodil V., Vinduška V. Oboustranný nádor ledvinového pouzdra. Rozhl. Chir., 1957;36, 300-305.
 5. Bardoň L., Nahodil V. Diagnostika primárních nádorů malého omenta. Rozhl. Chir., 1957; 36, 824-827.
 6. Nahodil V. K otázkám karcinomu žaludku. Praha, SZdN 1958. 102 s. Albertova sbírka č.21.
 7. Nahodil V. Příspěvek ke stavu včasné a pozdní diagnostiky karcinomu žaludku. Prakt.Lék., 1959; 39, 489-491.
 8. Nahodil V., Lorenc J. Pooperační epiploitida. Rozhl. Chir., 1959;38, 521-524.
 9. Nahodil V. Příčiny úmrtí u maligních nádorů žaludku a kardie. In: Polák E. a spol. Causae mortis v chirurgii. Praha, SZdN 1961, 230-261.
 10. Nahodil V. Příspěvek k ošetření otevřených dislokovaných zlomenin konečných článků prstů. Rozhl. Chir., 1961; 40, 322-325.
 11. Nahodil V. O koincidenci duodenálního vředu a karcinomu žaludku. Acta Univ. Carol. Med., 1961; 7(5), 669-680.
 12. Nahodil V. Liposarkomy retroperitonea. Rozhl. Chir., 1962; 41, 91-97.
 13. Kostelecký A., Nahodil V. Koincidence profusního krvácení z duodenálního vředu při současném karcinomu žaludku. Čs. Gastroenterol. Výž., 1962; 14, 147-149.
 14. Nahodil V., Dvořáček B. Zástava srdeční činnosti při urgentní břišní operaci zvládnutá přímou masáží srdce. Prakt.Lék., 1963; 43, 163-164.
 15. Nahodil V., Poch R. Cystický angioleiomyom sleziny. Rozhl. Chir., 1963; 42, 388-390.
 16. Nahodil V., Mottl V. Příčiny pozdní diagnostiky karcinomu žaludku a kardie. Prakt. Lék., 1964; 44, 334-336.
 17. Nahodil V., Hrdina R., Král Z. Submukosní lipom bulbu duodena. Rozhl. Chir., 1964; 43, 44-46.
 18. Nahodil V. Karcinomy žaludku po operacích pro peptický vřed gastroduodenální. Rozhl. Chir., 1964; 43, 1-4.
 19. Nahodil V., Lorenc J. Mnohotné maligní nádory tlustého střeva. Rozhl. Chir., 1964; 43, 522-526.
 20. Nahodil V., Mottl V. Příčiny pozdní diagnostiky karcinomu žaludku a kardie. Acta Univ. Carol. Med., 1964; Suppl. 19, 221-224.
 21. Nahodil V., Sehr A. Ostitis diabetica. Čs. Radiol., 1965; 48-51.
 22. Nahodil V., Šebela E. Extraperitoneální sarkom malé pánve. Rozhl. Chir., 1965; 44, 210-214.
 23. Nahodil V. Popliteální prokainová blokáda. Rozhl. Chir., 1965; 44, 194-495.
 24. Nahodil V., Sehr A. Změny končetinových tepen u diabetiků. Rozhl. Chir., 1966; 45, 326-331.
 25. Poch R., Pecka V., Nahodil V. Příspěvek k diagnostice sarkomů měkkých částí. Čs. Radiol., 1966; 204-209.
 26. Procházka M., Nahodil V. Naše první zkušenosti s fibrinolytickou léčbou u nemocných s akutními tromboembolickými komplikacemi. Rozhl. Chir., 1967; 46, 109-113.
 27. Nahodil V. Diabetické gangrény a flegmóny. Praha, SZdN 1967. 124 s. Albertova sbírka č. 54.
 28. Nahodil V., Sehr A. Zkušenosti s diabetickou ostitidou. Rozhl. Chir., 1967; 46, 791-795.
 29. Nahodil V. Náš postup při trombektomii pro ileofemorální flebotrombosu. Rozhl. Chir., 1968; 47, 333-339.
 30. Nahodil V. K otázce léčení a prognosy obrovských liposarkomů retroperitonea. Rozhl.Chir., 1969; 48, 10-13.
 31. Nahodil V., Procházka M. Traumatická ruptura spony stydké sdružená s rupturou močového měchýře. Acta Chir. orthop.Traum.čech.,1969; 26, 238-241.
 32. Nahodil V. Indikace k venosní trombektomii při hluboké flebotrombose. Prakt. Lék.,1969; 49, 498-500.
 33. Nahodil V. Indikace k vysokým amputacím dolních končetin u ischémií. Rozhl. Chir., 1969; 48, 154-127.
 34. Nahodil V., Procházka M. Sdružená krytá poranění sleziny. Rozhl. Chir., 1969; 48, 552-555.
 35. Nahodil V. Problém léčení a prevence venosní gangrény. Prakt. Lék., 1970; 50, 622-623.
 36. Nahodil V., Janatková A. Rekonstrukční operace na tepnách dolních končetin u diabetiků. Rozhl. Chir., 1970; 49, 312-317.
 37. Nahodil V. Indikace k chirurgickým výkonům při ischemické chorobě dolních končetin. Praha, Avicenum 1970. 107 s. Albertova sbírka č.68.
 38. Nahodil V., Nahodilová A. Desobliterace bez záplaty. Rozhl. Chir., 1971; 50, 319-323.
 39. Nahodil V. Traumatic rupture of the heart and left pulmonic vein. Int. Surg., 1972; 57, 168-170.
 40. Nahodil V. Venosní trombektomie. Praha, Avicenum 1972. 83 s. Albertova sbírka č.70.
 41. Nahodil V., Prokopec J., Satrapa T. Užití cirkulografie v chirurgii tepenných poruch dolních končetin. Rozhl. Chir., 1972; 51, 445-450.
 42. Nahodil V., Žáková E. Gangliom ve fossa poplitea jako zdroj klaudikačních potíží. Rozhl. Chir., 1972; 51, 483-485.
 43. Nahodil V. Thrombectomy in deep phlebothrombosis of lower limbs. Acta Univ. Carol. Med. , 1974; 20, 169-212.
 44. Nahodil V. Dva neobvyklé případy poranění srdce. Rozhl. Chir., 1975; 54, 17-20.
 45. Nahodil V., Nahodilová A. Hernia trigoni petiti. Rozhl. Chir., 1976; 55, 399-401.
 46. Nahodil V. Význam totální tyreoidektomie v komplexní léčbě karcinomů štítné žlázy. Prakt. Lék., 1977; 57, 167-168.
 47. Kodlová E., Nahodil V., Krahulec B., Masopust J. K některým otázkám parenterální výživy po břišních operacích. Čs. Gastroent. Výž., 1977; 31, 42-46.
 48. Nahodil V., Zeman V., Holík F. Vzácná příčina pooperační neprůchodnosti neopyloru. Čs.Gastroent. Výž., 1977; 21, 258-262.
 49. Kodlová E., Holík F., Nahodil V., Dvořák J. Subkardiální krajina z hlediska endoskopického a rentgenového. Čs. Gastroent. Výž., 1977; 31, 384-388.
 50. Nahodil V., Antoš F., Karásková B., Zeman V. Komplikace divertikulózy sigmatu. Čs. Gastroent. Výž., 1977; 31, 395-399.
 51. Havlík J., Kodlová E., Nahodil V., Dvořák J. Průběhy zánětlivých onemocnění břišní dutiny u diabetiků. Plzeň. lék. Sborn. 1977; Suppl. 37, 43-46.
 52. Nahodil V. Základní principy léčení diabetických gangrén a flegmón. Plzeň. lék. Sborn.,1977; Suppl. 37, 75-79.
 53. Nahodil V., Knobloch J., Pitrák V., Holík F. Vliv lokalizace tepenných uzávěrů na průběh diabetických gangrén. Plzeň. lék. Sborn., 1977; Suppl. 37, 97-99.
 54. Nahodil V., Petříková J. Acute lobectomy for pulmonary laceration after blunt thoracic injuries. Acta Univ. Carol. Med., 1977; 23, 135-142.
 55. Nahodil V. On the question of technique of total thyreoidectomy. Acta Univ. Carol. Med., 1977; 23, 143-150.
 56. Nahodil V., Veselý J. Operation on the gallbladder and the bile ducts in acute stage. Acta Univ. Carol. Med., 1977; 23, 151-158.
 57. Nahodil V., Mašek J., Knobloch J., Holík F. On the question of symptomatology and the course of traumatic ruptures of the diaphragm. Acta Univ. Carol. Med., 1977; 23, 159-165.
 58. Nahodil V., Tesař O. The importance of suction drainage in abdominal surgery. Acta Univ. Carol. Med., 1977; 23, 167-173.
 59. Antoš F., Nahodil V. K otázce primární resekce při Crohnově chorobě. Čs. Gastroent. Výž., 1977; 31, 354-355.
 60. Nahodil V., Veselý J., Zeman V., Teissinger P. Případ retroperitoneálního leiomyomu. Rozhl. Chir., 1978; 57, 323-325.
 61. Nahodil V., Tesař O., Veselý J. Revize žlučových cest při operacích žlučníku v akutním stadiu zánětu. Rozhl. Chir., 1978; 57, 370-374.
 62. Nahodil V., Veselý J. Průběhy po operacích na žlučníku a žlučových cestách v akutním stadiu zánětu. Čs. Gastroent. Výž., 1978; 32, 233-237.
 63. Nahodil V., Nahodilová A., Pitrák V. Charakter cukrovky jako prognostický faktor při gangréně. Prakt. Lék., 1978; 58, 669-671.
 64. Nahodil V., Knobloch J., Zeman V. Perforace nádoru jejuna jako neobvyklá náhlá příhoda břišní. Rozhl. Chir., 1978; 87, 739-743.
 65. Němec J., Soumar J., Zeman V., Nahodil V., Zamrazil V., Šmejkal V. jr. Differentiated thyroid cancer following radioiodide I₁₃₁ therapy of hyperthyroidism – A case report. Oncology, 1978; 35, 277-280.
 66. Nahodil V. Léčení hnisavých tromboflebitid. Prakt. Lék., 1978; 58, 457-458.
 67. Nahodil V. Venózní trombektomie v léčbě hlubokých žilních trombóz. Prakt. Lék., 1978; 58, 453-454.
 68. Nahodil V. Angiopatie dolních končetin při diabetu. In: Charvát A. a kol. Chirurgie a diabetes mellitus. Praha, Avicenum 1979, s.158-201.
 69. Nahodil V., Antoš F. K otázce chirurgické taktiky při gangrénách perinea a skróta. Plzeň. lék.Sborn., 1979; Suppl. 40, 69-70.
 70. Nahodil V., Nahodilová A. Účast infekce při obliteraci tepen dolních končetin. Plzeň. lék.Sborn., 1979; Suppl. 40, 71-72.
 71. Nahodil V., Mašek J. Chirurgické problémy nádorů rekta a distálního kolon. Rozhl. Chir., 1980; 50, 102-105.
 72. Nahodil V., Němec J., Hoch J. Předpoklad časného chirurgického ošetření zhoubných nádorů štítné žlázy. Prakt. Lék., 1980; 60, 478-479.
 73. Němec J., Zeman V., Nahodil V., Váňa S., Zamrazil V., Šmejkal V. jr., Shameti H., Trnka V. Metastatic thyroid cancer with severe hyperthyroidism mimicking independent hyperfunctioning thyroid adenoma, showing transition to water-clear-tumour. Endokrinologie, 1980; 75, 197-204.
 74. Zeman V., Šmejkal V., Nahodil V. Izolovaná aktinomykóza štítné žlázy u osmileté holčičky: úloha ductus thyreoglossus v patogenezi tohoto onemocnění. Čs. Pediatr., 1980;35, 224-228.
 75. Nahodil V., Veselý J. Hodnocení operací žlučníku a žlučových cest v akutním stadiu zánětu. Rozhl. Chir., 1981; 60, 75-78.
 76. Nahodil V., Veselý J., Holík F., Dvořák J. Problematika biliárního ileu. Rozhl. Chir., 1981; 60, 92-96.
 77. Zeman J., Němec J., Nahodil V. Isolierte Lymphogranulomatose in einer Struma lymphomatosa (Hashimoto). Zentralbl. Allg. Pathol., 1981; 125, 19-23.
 78. Nahodil V., Němec V., Zeman V. Nové směry v otázce rozsahu operačního výkonu na štítné žláze. Rozhl. Chir., 1981; 60, 223-228.
 79. Nahodil V. Prevence poranění zvratného nervu a příštítných tělísek při subtotální a totální tyreoidektomii. Rozhl. Chir., 1981; 60, 377-384.
 80. Nahodil V., Antoš F., Leffler J. Zkušenosti s chirurgickým léčením komplikací Crohnovy choroby. Rozhl. Chir., 1981; 60, 403-407.
 81. Münz J., Zeman V., Nahodil V. Diagnostika diseminovaných procesů plicních. Stud. Pneumol. Phtiseol. Cech., 1981; 41, 390-396.
 82. Nahodil V., Havlík J., Veselý J. Pětileté zkušenosti s transduodenální papilosfinkterotomií. Rozhl. Chir., 1981; 60, 461-466.
 83. Nahodil V., Veselý J., Dvořák J. Účinek lymfovenózní anastomózy při ascitické formě jaterní cirhózy. Rozhl. Chir., 1981; 60, 467-471.
 84. Trnka J., Endt V., Nahodil V. Vzácné penetrující poranění hrudníku. Rozhl. Chir., 1981; 60, 564-567.
 85. Antoš F., Nahodil V., Leffler J. Léčení difuzních peritonitid lavážemi Noxyflexem. Čs.Gastroenterol. Výž., 1981; 35, 127-132.
 86. Antoš F., Nahodil V., Leffler J. Indikace k chirurgickému léčení divertikulární choroby tlustého střeva. Rozhl. Chir., 1981; 60, 827-833.
 87. Nahodil V., Veselý J., Dvořák J. Ovlivnění ascitu při jaterní cirhóze lymfovenózní anastomózou. Prakt. Lék., 1981; 61, 514-515.
 88. Nahodil V., Antoš F., Leffler J. K otázce mortality při ileózních stavech. Plzeň. lék. Sborn., 1982; Suppl. 45, 31-32.
 89. Antoš F., Leffler J., Nahodil V. Divertikulitida jako příčina střevní neprůchodnosti. Plzeň. lék. Sborn., 1982; Suppl. 45, 97-98.
 90. Nahodil V., Veselý J., Havlík J. Diagnostická a chirurgická problematika biliárního ileu. Plzeň. lék. Sborn., 1982; Suppl. 45, 85-86.
 91. Nahodil V. Úloha chirurga v indikacích k thyreoidektomii. Vnitř. Lék., 1982; 28, 847-852.
 92. Nahodil V., Havlík J., Veselý J., Nahodilová A. Transduodenální papilosfinkterotomie ve vysokém věku. Prakt. Lék., 1982; 62, 665-666.
 93. Nahodil V., Dvořák J., Münz J., Šilhanová H., Veselý J. Nitrohrudní operace ve vysokém věku. Prakt. Lék., 1982; 62, 663-664.
 94. Němec J., Zamrazil V., Váňa S., Pohunková D., Zeman V., Nahodil V. Clinical and pathogenic problems in hyperthyroid syndrom in thyroid cancer. Acta Univ. Carol. Med., 1982; 28, 119-167.
 95. Nahodil V. a kol. Chirurgie I. , Obecná chirurgie. Skripta. Praha, SPN 1983. 135 s.
 96. Zeman V., Němec J., Šmejkal V., Nahodil V. Persistence struktur ultimobronchiální formace v dětském věku a zcela ojediněle i v dospělosti. Čs. Pediatr., 1983; 38, 216-219.
 97. Nahodil V., Němec J., Hoch J., Zeman V. Chirurgie štítné žlázy u dětí a dospívajících. Rozhl. Chir., 1983; 62, 333-339.
 98. Dvořák J., Nahodil V., Holík F. Akutní lobektomie po bodném poranění plíce. Rozhl. Chir., 1983; 62, 822-825.
 99. Nahodil V., Antoš F., Leffler J. Crohnova choroba a její chirurgické léčení. Prakt. Lék., 1983; 63, 882-884.
 100. Nahodil V., Nahodilová A. Otázka radikality operace pro ca žaludku. Plzeň. lék. Sborn., 1983; Suppl. 47, 61-63.
 101. Münz J., Zeman V., Nahodil V., Šilhanová H. Fibrózní mezoteliomy (submezoteliální fibromy). Stud.Pneumol.Phtiseol. Cech., 1984; 44, 203-207.
 102. Nahodil V., Antoš F., Leffler J. Reoperace pro Crohnovu chorobu. Rozhl. Chir., 1984; 63, 496-500.
 103. Nahodil V. a kol. Chirurgie II. Speciální chirurgie. 1.část. Skripta. Praha, SPN 1984. 279 s.
 104. Nahodil V. a kol. Chirurgie II. Speciální chirurgie. 2.část.Skripta. Praha, SPN 1984. 283-544 s.
 105. Pitrák V., Nahodil V. Význam podvazu a přerušení vena saphena magna při povrchním žilním zánětu v oblasti stehna. Prakt. Lék., 1985; 65, 809-810.
 106. Moravec R., Nahodil V., Oravec D., Ohrádka B., Jablonický Š. Indikácie k operácii na štítnej žlaze. Zborník prác 39. chirurgického dňa Kostlivého 13.12.1985, s.67-74.
 107. Nahodil V.,Němec J., Zeman V. Indikace a technika totální tyreoidektomie. Zborník prác 39. chirurgického dňa Kostlivého 13. 12.1985, s. 75-85.
 108. Neradilová M., Němec J., Nahodil V. Medulární karcinom štítné žlázy a jeho aktivní vyhledávání pro včasnou chirurgickou léčbu. Zborník prác 39. chirurgického dňa Kostlivého 13.12. 1985, s.115-118.
 109. Nahodil V. K některým otázkám operací na štítné žláze u dětí a dospívajících. Rozhl. Chir., 1985; 64, 504-510.
 110. Nahodil V., Němec J., Zeman V. Chirurgická taktika při léčbě karcinomu štítné žlázy. Plzeň. lék. Sborn., 1985; Suppl. 50, 171-174.
 111. Antoš F., Hoch J., Kodlová E., Nahodil V. Sutura stěny břišní z hlediska prevence dehiscence. Plzeň. lék. Sborn., 1985; Suppl. 50, 50-51.
 112. Hoch J., Antoš F., Nahodil V. K otázce bezpečné anastomózy tlustého střeva. Plzeň. lék. Sborn., 1985; Suppl. 50, 51-53.
 113. Hoch J., Antoš F., Nahodil V. K otázce indikací radikálních kolorektálních operací u starých nemocných. Ústí n. Labem, OÚNZ, 1985, 104-107.
 114. Němec J., Zamrazil V., Pohunková D., Bednář J., Zeman V., Nahodil V. Endemie strumy a nádory štítné žlázy. IX. Endokrinologické dny, Košice, 12.11.1986. Sborník.
 115. Veselý J., Dvořák J., Nahodil V. Akutní biliární chirurgie. Rozhl. Chir., 1986; 65, 334-339.
 116. Kodlová E., Veselý J., Nahodil V., Havlík J., Schwarz J. Hepatorenální syndrom jako komplikující faktor chirurgie žlučových cest. Rozhl. Chir., 1986; 65, 340-345.
 117. Nahodil V., Kodlová E. Otázka urgentní operace při tzv. hepatorenálním syndromu. Prakt. Lék., 1986; 66, 763-765.
 118. Dvořák J., Veselý J., Nahodil V. Zkušenosti s operacemi na papile Vateri. Rozhl. Chir., 1986; 65, 346-351.
 119. Leffler J., Antoš F., Nahodil V. Výhody použití Noxyflexu při léčení těžkých difuzních peritonitid. Rozhl. Chir., 1986; 65, 472-475.
 120. Nahodil V. Problém akutní torakotomie při hrudních úrazech. Rozhl. Chir., 1986; 65, 589-595.
 121. Neradilová M., Dudková J., Nahodil V., Němec J. Hypoparatyreóza po operaci štítné žlázy. Rozhl. Chir., 1986; 65, 277-283.
 122. Antoš F., Nahodil V., Hoch J., Neobvyklé komplikace Crohnovy choroby. Rozhl. Chir., 1986; 65, 842-845.
 123. Antoš F., Nahodil V., Hoch J. Poznámky k taktice operací velkých ventrálních kýl. Plzeň. lék. Sborn., 1987; Suppl. 55, 243-245.
 124. Hoch J., Antoš F., Nahodil V. Pokročili jsme ve včasné diagnóze kolorektálního karcinomu? Prakt. Lék., 1987; 18, 665-667.
 125. Nahodil V., Nahodilová A., Hejno K. Problematika kýl u starých lidí. Plzeň. lék. Sborn., 1987; Suppl. 55, 193-196.
 126. Nahodil V. a kol. Chirurgie I., Obecná chirurgie. Skripta. 2.vyd. Praha, SPN 1988.
 127. Nahodil V. a kol. Chirurgie štítné žlázy. Praha, Avicenum 1989. 199 s.
 128. Nahodil V. Surgical technique of total lobectomy and thyroidectomy. Praha, Univerzita Karlova 1989. 112 s.
 129. Kodlová E., Nahodil V. Prevence pooperační mortality u nemocných vysokého věku. Plzeň. lék. Sborn., 1989; Suppl. 58, 111-113.
 130. Nahodil V. Prevence poškození rekurentů a příštítných tělísek při operacích na štítné žláze. Plzeň. lék.Sborn., 1990; 61, 95-98.
 131. Zeman V., Němec J., Nahodil V. Tuberkulóza štítné žlázy. Stud. Pneumol.Phtiseol. Cech., 1990; 50, 172-181.
 132. Zeman V., Němec J., Nahodil V. Adepolipomy, lipomatóza a amyloidóza štítné žlázy. Čs. Patol., 1992; 167-174.
 133. Nahodil V., Neradilová M., Vojáček J., Neumann J. Naše zkušenosti s chirurgickou léčbou medulárního karcinomu. Rozhl. Chir., 1992; 71, 5-9.
 134. Nahodil V. Problémy totální tyreoidektomie. Slov. Chir., 2001; 5, 14-22.
 135. Nahodil V. Je venózní trombektomie při akutní iliofemorální flebotrombóze stále aktuální? Prakt. Flebol., 2002; 11, 42-44.